NA RYNKU OD 2007r.

KATEGORIA C+E

Prawo jazdy kategorii C+E uprawnia do kierowania: pojazdem określonym w kategorii C łącznie z przyczepą, zespołem pojazdów określonych w kat. B+E, pod warunkiem jednoczesnego posiadania prawa jazdy kat. B, ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami).
Kurs obejmuje 25 godzin zajęć praktycznych


  PROWADZIMY RÓWNIEŻ:

 • Szkolenie okresowe dla kierowców wykonujących przewóz drogowy osób i rzeczy
 • kurs jest przeznaczony dla kierowców, którzy uzyskali po raz pierwszy prawo jazdy w terminie: kat C1 lub C : 1 stycznia 1981 do 10 września 2009, kat. D1 i D: 1 stycznia 1991 do 31 grudnia 2008 CENA: 450 zł
 • Kwalifikację wstępną (wstępną, wstępną przyspieszoną i uzupełniającą )
   – to kurs, który musi ukończyć każdy, kto chce pracować jako kierowca w transporcie drogowym ale  dopiero niedawno zdobył uprawnienia do kierowania pojazdami. Chodzi o sytuację, gdy dany kandydat na  
  kierowcę zawodowego zdobył:
  * kategorię D (autobusy) po 10.09.2008r.
  * kategorię C (samochody ciężarowe) po 10.09.2009r.
  A zatem wszyscy, którzy nie uzyskali prawa jazdy kat. D do 10.09.2008 (włącznie) lub kat. C do 10.09.2009 (włącznie) muszą przejść kwalifikację wstępną (280 godzin – 260h teorii i 20h praktyki)lub wstępna przyspieszoną (140 godzin – 130h teorii i 10 h praktyki). Pozostali, którzy prawa jazdy tych kategorii zdobyli przed tymi datami, muszą przejść w odpowiednim terminie szkolenie okresowe (35 godzin).

  Kiedy kwalifikacja wstępna i wstępna przyspieszona?

 • Kwalifikacja wstępna – cena: 5000 zł (280 godzin)
 • Kwalifikacja wstępna przyspieszona – 2500 zł (140 godzin)
 • Badania psychotechniczne oraz lekarskie należy uzyskać przed rozpoczęciem kursów!

  Kwalifikacja wstępna przyspieszona: kat. C/C1/C+E/C1+E

 • Ukończone 21 lat, lub zostaną wkrótce ukończone
 • Uprawnienia kat. C lub C1 uzyskane po dniu 10.09.2009r.
 • Jeżeli 21 lat nie zostało ukończone można ukończyć kwalifikacje wstępną przyspieszoną, ale wówczas do ukończenia 21 roku życia będzie można prowadzić jedynie pojazdy, dla których wymagane jest posiadanie prawa jazdy kat. C1 lub C1+E (jeżeli jest się w posiadaniu kat. C/C+E). Uprawnienia będą zatem ograniczone do prowadzenia pojazdów o DMC do 7,5 tony – przy kat. C lub zespołu o DMC do 12 ton – przy kat. C+E.
 • Jeżeli nie chcesz mieć tak ograniczonych uprawnień, należy skończyć pełną kwalifikację wstępną – 280 godzin.

  Kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. D/D1/D+E/D1+E

 • – Uprawnienia kat. D lub D1 uzyskane po dniu 10.09.2008 r.
 • Ukończone 23 lata, lub zostaną wkrótce ukończone.
 • Jeżeli 23 lata nie zostały ukończone można skończyć kwalifikacje wstępną przyspieszoną, ale wówczas do ukończenia 23 roku życia będzie można jedynie wykonywać przewozy na liniach regularnych, których trasa nie przekracza 50 km (komunikacja miejska), i będą to autobusy, dla których wymagane jest posiadanie prawa jazdy kat. D1( jeśli masz kat. D) lub D1+E(jeśli masz D+E). Uprawnienia będą zatem ograniczone do prowadzenia autobusów przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą lub zespołu pojazdu złożonego z autobusu przeznaczonego konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób z przyczepą o DMC do 12 ton (przy D+E). Jeśli nie chcesz mieć tak ograniczonych uprawnień musisz skończyć pełną kwalifikację wstępną.

Możliwość rozłożenia opłaty na raty.  

Postawiliśmy na młodą, wykwalifikowaną kadrę. Naszych instruktorów cechuje nie tylko wiedza i doświadczenie, lecz również osobowość i bezstresowe podejście do nauki. Wiemy, że każdy ma inne predyspozycje do kierownia pojazdami, dlatego staramy się do każdej osoby podchodzić indywidualnie i z pełną wyrozumiałością.